Asuntokauppa käy jälleen

Laman alussa syksyllä 2008 oli asuntokaupan kannalta vaikeaa aikaa. Asuntokauppa hiljeni tuolloin voimakkaasti ja asuntojen hinnat kääntyivät laskuun. Suurimmin lama iski asuntokaupassa uudistuotantoon, jonka myynti tuolloin lähes pysähtyi. Rakennusliikkeet laittoivat uudet maahankinnat ja rakennushankkeet tilapäisesti jäihin ja uudistuotannon vaikeudet heijastuivat lopulta myös vanhojen asuntojen myyntiin. Ala selvisi laman aiheuttamasta notkahduksesta kuitenkin varsin nopeasti. Vuoden 2008 lama iski muiden pienten, viennistä riippuvien maiden tavalla myös Suomeen, aiheuttaen paikoin massiivisia irtisanomisia ja kokonaisten tuotantolaitosten alasajoja.

Yhdysvaltain pankkikriisistä alkunsa saanut lama näkyikin välittömästi myös asuntokaupassa, jossa asuntojen hinnat laskivat selvästi ensimmäistä kertaa vuosikausiin. Asuntokauppa alkoi hidastua huomattavasti kesällä 2008, jolloin asuntojen hinnat laskivat Tilastokeskuksen mukaan pääkaupunkiseudulla jopa 10 %. Vaikka laman voidaankin katsoa olleen yksi taloushistoriamme vakavimmista, osoittavat tilastot kuitenkin asunnon ostajien ja myyjien toipuneen nopeasti taantuman aiheuttamasta järkytyksestä.

Tilastokeskuksen mukaan asuntojen hinnat laskivat taantuman aikana puolen vuoden ajan suhteellisen jyrkästikin, jonka jälkeen asuntojen hinnat alkoivat kuitenkin taas nousta nopeasti. Tämä erittäin nopea hintojen nousun jakso kesti melkein puolentoista vuoden ajan. Asuntokauppa piristyi sellaisella vauhdilla, että taantuman alun hintataso kurottiin kiinni jo keväällä 2009, vain vuosi laman alkamisesta. Tänä aikana asuntomarkkinoilla oli hyvin tyypillistä, että asuntojen toteutuneet myyntihinnat itse asiassa tingittiin alkuperäisiä pyyntihintoja korkeammalle, varsinkin lyhyiden myyntiaikojen asunnoissa, kuten kerrostaloyksiöissä, kaksioissa ja kolmioissa sekä pienemmissä rivitaloasunnoissa. Laman jälkeen asuntokauppa käy jälleen, mutta jätti lama asuntokauppaan oman jälkensäkin. Asuntojen hinnat asetetaan nyt huomattavasti lihavia vuosia varovaisemmin.

Vielä keväällä 2010 asuntomarkkinoita kuvasi asunnon myyjien keskuudessa tietynlainen ylioptimismi, jossa asunnon myyntihinta asetettiin alueen keskimääräistä hintakehitystä korkeammalle. Tässä suhteessa asuntomarkkinoilla on nähty selkeä muutos. Viimeisen vuoden ajan asuntokaupan pääsuuntana on ollut varovaisempi nousu, johon on vahvasti vaikuttanut maailmantaloutta koskeva uutisointi. Negatiiviset uutiset Kreikasta, Portugalista, Irlannista tai Espanjasta ovat näkyneet asuntokaupassa viikon tai kahden hitaampana jaksona, jonka aikana kysyntä on ollut selvästi varovaisempaa. Joka kerta asuntokauppa on kuitenkin elpynyt uudelleen.

Nyt asuntokauppa on jo lähtökohtaisesti terveemmällä pohjalla. Ostajien hintatietoisuus on kasvanut entisestään, eikä alkuperäisen hintapyynnön yli ole tehty kauppoja enää samaan tahtiin kuin laman jälkeen keväällä 2010. Asuntokauppa vaatiikin nyt asunnon myyjältä entistä enemmän asiantuntemusta ja oikeaa tietoa asuntomarkkinoiden tilasta. Asunnot, jotka on hinnoiteltu oikein, myydään edelleen nopeasti ja hyvään hintaan, mutta ylioptimistiset hintapyynnöt karkottavat ostajat nyt aikaisempaa tehokkaammin. Tämä korostaa ammattitaitoisen kiinteistönvälittäjän roolia asuntokaupassa entisestään.