Mitä tulisi ottaa huomioon kiinteistövälittäjää valitessa?

Asunnot arvokkainta omaisuuttamme

Asunnot ovat arvokkainta omaisuuttamme. Tästä syystä ei ole aivan yhdentekevää, minkälaista kiinteistönvälittäjää oman asuntonsa myyntiin kannattaa käyttää. Kiinteistönvälittäjää valitessa arvostetaankin yhä enemmän asiantuntemusta ja pitkää kokemusta alalta. Kiinteistönvälityksen ammattilainen ei kuitenkaan hallitse vain asuntokauppaa koskevaa lainsäädäntöä ja tunne eri alueiden hintakehitystä. Jotta asunnot saataisiin myytyä myyjän näkökulmasta parhaaseen mahdolliseen hintaan, vaaditaan myös vuosien myyntikokemusta ja ennen kaikkea kiinteistövälittäjän aktiivisuutta.
Hyvän kiinteistönvälittäjän ominaisuudet

Minkälaisia ominaisuuksia asunnon myyjän kannattaisi sitten kiinteistönvälittäjää valitessaan painottaa? Helsingin Sanomien TNS Gallupilla teettämän tutkimuksen (2009) mukaan suurin osa asuntojen myyjistä arvostaa kiinteistönvälittäjää valitessaan ensisijaisesti kiinteistönvälittäjän asiantuntemusta asuntokaupasta. Asiantuntemus vaativassa asuntokaupassa oli keskeisin valintakriteeri lähes 70 % vastaajista. Toiseksi eniten arvostettiin välitysliikkeen hyvää mainetta. Kiinteistönvälittäjän henkilökohtaisista ominaisuuksista painotettiin nimenomaan välittäjän asiantuntemusta omasta myyntialueestaan sekä välittäjän aktiivisuutta myyjän edun ajajana. Huomattavaa on, että esimerkiksi välityspalkkion suuruus oli merkittävin valintakriteeri vain alle kolmasosalle vastaajista. Hyvästä työstä halutaankin maksaa hieman enemmän. Asiantuntemuksen ohella myyntitaidot ja aktiivinen asiakkaan edun ajaminen ovat myös Viva LKV:n keskeisiä valintakriteerejä uusia kiinteistönvälittäjiä valitessa. Viva LKV:n toimitusjohtaja, KTM, LKV Hannu Valojärvi toteaa, että kiinteistönvälitysyritykset ovat yhtäältä alkaneet vaatia korkeampaa koulutustaustaa, soveltuvampaa aikaisempaa työkokemusta ja paremmin alalle sopivia henkilökohtaisia ominaisuuksia työnhakijoilta ja yhtäältä alkaneet paremmin kouluttaa henkilöstöänsä. ”Ala muuttuu jatkuvasti monimutkaisemmaksi. Se vaatii kiinteistönvälittäjältä jatkuvasti enemmän ammattitaitoa ja paneutumista esimerkiksi muuttuvaan lainsäädäntöön. Hyvä kiinteistönvälitysyritys panostaakin jatkuvasti henkilöstönsä koulutukseen. Parhaat myyvät asunnot aina kilpailijoitaan korkeampaan hintaan ja alle keskimääräisten myyntiaikojen. Ammattinsa osaava henkilöstö on viime kädessä asiakastyytyväisyyden ydin.”, Valojärvi toteaa.