Ammattitaitoisen kiinteistönvälittäjän käyttö lisää turvallisuutta asuntokaupassa

Asunnon myyjän (=omistajan) pitää kertoa ostajalle kaikki myytävään asuntoon liittyvä oleellinen tieto mikä vaikuttaa tai saattaisi vaikuttaa ostajan ostopäätökseen. Satunnainen omistajamyyjä ei välttämättä tule ajatelleeksi tai ymmärrä mitä kaikkea tietoa ostajaehdokkaille pitäisi kertoa. Tietoa pitää antaa muistakin asioista kuin suoraan kaupan kohteesta, esim. alueen kaavoitustilanteesta ja siinä odotettavissa olevista muutoksista. Kiinteistövälittäjän käyttäminen lisää turvallisuutta asuntokaupassa, hän tietää mikä kaikki tieto on oleellista kertoa ostajalle.

Kiinteistönvälittäjän vastuu

Ammattimaisesti toimivan kiinteistönvälittäjän tulee jo toimenkuvansa puolesta ymmärtää enemmän taloyhtiön tilanteesta kuin yksittäisen ostajan tai myyjän.
» Kiinteistönvälittäjän vastuu

Kuluttajansuoja asuntokaupassa

Kun asuntokauppa tehdään kiinteistövälittäjää käyttäen, saavat sekä myyjä että ostaja kuluttajansuojan välittäjän toiminnan osalta. » Kuluttajansuoja asuntokaupassa

Onnistunut asuntokauppa

Kiinteistövälittäjän tehtävä on puolueettomasti turvata kummankin osapuolen taloudelliset ja oikeudelliset edut. » Onnistunut asuntokauppa