Kiinteistönvälittäjän vastuu

Kiinteistönvälitys – kiinteistönvälittäjän vastuu?

Kiinteistönvälittäjällä on aina kaupan kohteeseen liittyvä selonottovelvollisuus. Välittäjän on perehdyttävä kohteeseen saatavilla olevien asiakirjojen pohjalta.

Asiakirjoihin perustuvan selonottovelvollisuuden täyttämisen lisäksi kiinteistönvälittäjä tekee aina kohteessa perusteellisen katselmuksen ennen myynnin aloittamista. Kokemuksensa perusteella välittäjä havaitsee seikkoja, joita omaa kotiaan myyvä asunnonomistaja ei tiedosta.

Asunto-osakkeen myynti

Asunto-osakeyhtiössä kiinteistönvälittäjä hankkii isännöitsijäntodistuksen liitteineen ja perehtyy tarvittavassa laajuudessa taloyhtiön hallintoon ja talouteen sekä erityisesti peruskorjaustilanteeseen. Ammattimaisesti toimivan kiinteistönvälittäjän tulee jo toimenkuvansa puolesta ymmärtää enemmän taloyhtiön tilanteesta kuin yksittäisen ostajan tai myyjän. Välittäjältä voidaan edellyttää, että hän erottaa mitkä kaikki tiedot ovat sellaisia, että ne on kerrottava eteenpäin tai mitkä asiat mahdollisesti vaativat lisäselvityksiä.

Kiinteistön myynti

Kiinteistömuotoisen myyntikohteen ollessa kyseessä kiinteistönvälittäjältä voidaan edellyttää vielä laajempaa selonottovelvollisuuden täyttämistä erityisesti kiinteistön mahdollisten piilevien virheiden osalta. Huomioitava on myös se, että toisin kuin isännöitsijä asunto-osakeyhtiössä, kiinteistössä ei yleensä ole omistajan lisäksi ketään kolmatta ulkopuolista tahoa, joka voi antaa tietoja kiinteistöstä.

Pyydä ilmainen hinta-arvio asunnostasi »